Modular Housing Solutions
UrbanEcoStudios

Het FloatingVillage™ concept


Containerwoningen op het water; een Floatel (Floating hotelaccommodation)
Speciaal voor organisaties die grootschalige opvang van asielzoekers organiseren, is het FloatingVillage™ concept ontwikkeld. Dit na onze jarenlange ervaring met het ontwikkelen van AZC's én met de concept-ontwikkeling hiervan. Op basis hiervan en na werkbezoeken aan bestaande (cruise)schepen die voor dit doel gebruikt worden, is dit unieke totaal-concept ontworpen in samenwerking met een scheepswerf en een team van nautische specialisten.


Het FloatingVillage concept maakt dat
er nieuwe locaties beschikbaar komen

 
Bij het FloatingVillage concept worden de UrbanEcoStudios (ca. 165 - 183 stuks) geplaatst op een – speciaal voor dit doel – geheel omgebouwde boot, die in het ruim benedendeks een volledig ingericht dorp, een ‘village’ heeft, bestaande uit o.a.:

 • een sporthal (27,5m lang x 11m breed x 6m hoog)
 • een volledig ingerichte fitnessruimte
 • meerdere recreatiezalen
 • een multi-religieuze gebedsruimte
 • een receptie
 • een security-ruimte
 • meerdere managementkantoren voor de beheerorganisatie met eigen toiletgroepen en een vergaderruimte
 • enkele spreekkamers
 • diverse bergruimtes
 • basisvoorzieningen zoals een winkel, een bioscoop, een kapsalon en een wasserette
 • een 'women only'-zaal
 • een gemeenschappelijke ruimte / huiskamer
 • enkele klaslokalen
 • ruimtes waar vluchtelingenorganisaties met asielzoekers in contact kunnen komen c.q. activiteiten kunnen ondernemenVan containerwoningen naar UrbanEcoStudios naar een FloatingVillage!

Speciaal ontwikkeld voor gemeenten als totaalconcept om een veel betere – voor dit doel toegeruste – en flexibelere uitvoering te geven aan de Spreidingswet. Veel gemeenten in Nederland worstelen met hun huisvestingsprobleem. Het vinden van nieuwbouwlocaties voor onder andere starters en sociale huurwoningen, al dan niet voor de eigen lokale bevolking, blijkt een vrijwel onoplosbaar probleem. In een dergelijke setting zal het college terughoudend zijn asielzoekers op te nemen aangezien dat tot onrust en weerstand bij de lokale gemeenschap leidt. Omdat de locatie een schip betreft, heeft de FloatingVillage - als tijdelijke oplossing - qua woningen geen effect op de kernen van de gemeente. De impact op het draagvlak en de sociale cohesie wordt daarmee verminderd.
Een FloatingVillage biedt de mogelijkheid om aan kades van rivieren geplaatst te worden, zonder veel infrastructurele vereisten. Tevens kunnen de walvoorzieningen tot een minimum beperkt worden, wat maakt dat er nieuwe locaties beschikbaar komen die voorheen niet geschikt of niet in aanmerking kwamen voor opvang van asielzoekers. Nieuwe locaties die tevens de impact op de omgeving minimaliseren, wat de acceptatiegraad verhoogt in de omgeving.Achtergrond, problematiek en filosofie inrichting AZC voor opvang asielzoekers

Voor de ontwikkeling van het FloatingVillage concept is onderzoek uitgevoerd bij meerdere AZC-locaties. Tevens is hierbij meegenomen hoe de omgeving reageerde op de komst van een AZC en welke bezwaren er leven. De voornaamste bezwaren waren:

1 - een gevoel van onveiligheid door grote groepen asielzoekers die het AZC-terrein verlaten / 'rondhangende' mensen op straat
2 - de daarmee gepaard gaande belasting in het dorp, gemeentelijke voorzieningen en bij de plaatselijke middenstand
3 - de (gevreesde) waardedaling van naastgelegen woningen

Het is van belang een AZC zodanig in te richten en te realiseren op een geschikte locatie, waar zo veel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de bovengenoemde bezwaren. Tenslotte is het de zorg van de gemeente om in onze democratie draagvlak te krijgen én te blijven houden om asielzoekers op te vangen. Maar dan moet het wel kúnnen...!

Daarom is het noodzakelijk de AZC-bewoners een 'village' aan te bieden. Een plek waar de bewoners weliswaar van boord kunnen, maar dat niet hoeven, doordat ze vrijwel volledig zelfvoorzienend zijn. Allereerst een geborgen slaapplaats (de UrbanEcoStudio als woning) mét keuken, om zelf tijd te besteden aan het koken en daarmee gelijk de eigen gerechten te kunnen bereiden. Voor veel culturen is het klaarmaken van maaltijden een belangrijke tijdsbesteding. Dat laatste is een veelgehoorde klacht van AZC-bewoners: de afhankelijkheid van de catering is ongewenst, waarbij de Hollandse keuken niet is wat ze gewend zijn... Daarbij is het voor de organisatie een dure oplossing.

 Goede faciliteiten vluchtelingenopvang

Het is voor de bewoners van belang om in meerdere recreatieve of huiselijke ruimtes hun vrije tijdsbesteding te kunnen doorbrengen. Hetzelfde geldt voor de sportieve tijdsbesteding: de sporthal en de volledig ingerichte fitness bieden deze mogelijkheid. Ook in de educatieve ruimtes kunnen werkzaamheden worden verricht.

Veel vluchtelingenorganisaties (lokale vrijwilligers of VluchtelingenWerk Nederland) missen vaak goede faciliteiten bij lokale AZC's om iets met de asielzoekers te kunnen ondernemen. Met het FloatingVillage concept zijn deze faciliteiten juist wél aanwezig. Zo kunnen lokale jongeren zaalvoetballen in de sporthal óf een gepensioneerde elektrotechnicus kan als vrijwilliger in de educatieruimte bewoners leren hoe ze zelf bijvoorbeeld een koffiezetapparaat kunnen repareren. Ook kunnen lokale verenigingen de verbinding zoeken en bijvoorbeeld workshops geven in de vrijwilligersruimte. In de 'women only' huiskamer kunnen onder andere deze zeven - bij het VluchtenlingenWerk Nederland aangesloten – vrouwen(rechten)organisaties in beslotenheid vrouwelijke asielzoekers ontmoeten.Goed onderwijs, de basis voor integratie vluchtelingen
Voor het basisonderwijs kunnen gemeenten bij het COA een aanvraag indienen voor een Onderwijshuisvestingsbudget. Als plaatselijke scholen geen mogelijkheden hebben, dan kan LOWAN (de netwerkorganisatie voor ondersteuning bij het onderwijs aan nieuwkomers) hulp bieden. En daar hoeven de gemiddeld 60 - 70 leerplichtige kinderen op een FloatingVillage niet voor te reizen. Dat scheelt niet alleen reiskosten, maar een organisatie daarvoor hoeft ook niet opgetuigd te worden. Er staan namelijk 4 volledig ingerichte klaslokalen aan boord klaar voor gebruik!  Verdere informatie over onderwijs aan asielzoekers is hier te vinden.Zelfredzaamheid verhoogt eigenwaarde en levensvreugde
Met 2 grote wasserettes aan boord kunnen de bewoners hun eigen was verzorgen, hetgeen bijdraagt aan de zelfredzaamheid. De eigen winkel aan boord verzorgt de eerste levensbehoefte (van boodschappen tot persoonlijke hygiëne en wasmiddelen etc.) en verlaagt de druk op de plaatselijke middenstand.
Het alles-in-één concept

Samen gamen in het internetcafé, een potje tafeltennis of tafelvoetbal in één van de recreatiezalen. Het is allemaal beschikbaar op de FloatingVillage. Voor een knipbeurt hoeven de bewoners ook de deur niet meer uit, zij gaan gewoon naar de kapsalon aan boord. Volwassenen volgen programma’s en begeleidingsgesprekken, afgestemd op de fase van de asielprocedure waarin zij zich bevinden. Gesprekken met begeleiders of asieladvocaten vinden plaats in speciaal hiervoor ingerichte gesprekskamers aan boord. Bewoners kunnen lessen volgen in de Nederlandse taal, terwijl hun kinderen les krijgen in de naastgelegen klaslokalen. De EHBO-post, stilteruimte en de filmzaal dragen allen bij aan de complete beleving van een 'drijvend dorp’: de FloatingVillage!Een FloatingVillage interessanter dan u denkt!

U denkt: 'Interessant! Maar onze gemeente heeft geen havenfaciliteiten en/of ligt te ver af van het water'. Ook horen wij gemeenten zeggen: 'wij hebben een opgave van minder dan 500 asielzoekers en dús is een FloatingVillage geen oplossing voor ons'. Niets is minder waar! Op drieërlei wijze kan een FloatingVillage toch interessant zijn!:


 • Mobiele plaatsing - geen havenfaciliteiten nodig!  Enerzijds omdat het concept zodanig is ontworpen dat plaatsing op plekken kan waar doorgaans geen schepen afgemeerd liggen. Het FloatingVillage concept is zodanig mobiel ontworpen dat door middel van spudpalen ook de ligplaats flexibel is en niet afhankelijk is van havenfaciliteiten zoals een kade(muur) of remmingwerk. Elke plek aan open water - breed genoeg - kan geschikt gemaakt worden!

 

 • Gemeenten trekken gezamenlijk op!  Anderzijds biedt de Spreidingswet expliciet mogelijkheden dat gemeenten gezamenlijk opvang regelen. Dat maakt dat 2 gemeenten samen in één keer hun taakstelling kunnen bewerkstelligen met een FloatingVillage. Iets waar wij ook een verbindende rol in kunnen spelen.


 • Combinatie met andere doelgroepen!  Vanuit meerdere gemeenten horen we dat er behoefte is de huisvesting van arbeidsmigranten, Oekraïners en/of statushouders te combineren. Op deze manier kan voorzien worden in de huisvesting van de diverse doelgroepen én de bevordering van de integratie van de bewoners in de samenleving.


De FloatingVillage: de kosten en de maatschappelijke impact minimaliseren én het effect en de dienstverlening maximaliseren. Het alles-in-één concept dat asielzoekers niet alleen opvang biedt, maar ook een waardige huisvesting en dagbesteding en daarmee daadwerkelijk een concrete handreiking doet voor een oplossing van een maatschappelijk probleem!


Contact

Wij komen graag met u in contact om ons FloatingVillage concept nader toe te lichten. Daarnaast kunnen wij aantonen dat ons concept goedkoper is dan andere vergelijkbare AZC-opvanglocaties!
 

                   

You can rely on a strong organisation

A partner with a sound historic background